Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında fonlanan STADIEM projesi kapsamında medya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ve Startuplara yönelik çağrı açılmıştır. STADIEM, Yeni Nesil Medya çözümlerini geliştirmek için yapay zeka, 5G, bulut, Nesnelerin İnterneti, sanal / artırılmış gerçeklik, giyilebilir cihazlar ve veri analitiği dahil olmak üzere yeni teknolojilerin uygulanmasını teşvik etmeyi ve şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

 

Çağrı kapsamında bir KOBİ veya startup’un alabileceği maksimum hibe miktarı 150.000 Avrodur. Çağrının son başvuru tarihi 31 Mart 2021’dir.

 

Çağrı hakkında ayrıntılı bilgini verileceği STADIEM web semineri 10 Mart 2021 tarihinde düzenlenecektir.

 Çağrı ile ilgili tüm bilgilere https://www.stadiem.eu/open-call-1/ adresinden ulaşılabilir.