Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açılan “KUTUP 1001” 2022 Yılı Çağrısı kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu çağrıya sunulan 23 proje önerisinden 10 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir.

 

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda verilmiştir:

Proje yürütücüleri değerlendirme raporlarına 27 Haziran 2022 tarihine kadar http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabileceklerdir. Projeleri desteklenen yürütücüler değerlendirme raporunun kendilerine ulaşmasından sonraki bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kutup-1001-2022-yili-cagrisi-kapsaminda-sunulan-projelerin-bilimsel-degerlendirme-sonuclari