Latin Amerika ülkelerinin temsil edildiği ve 29 ülkenin ortak olarak yer aldığı Avrupa Birliği – Latin Amerika ve Karayipler Bilim ve İnovasyonda İşbirliği Platformu (EU-CELAC) kapsamında açılan ortak çağrılarla, Avrupa Birliği – Latin Amerika ve Karayipler araştırma alanının desteklenmesine yönelik araştırmacıların hareketliliği, araştırma altyapılarına uluslararası erişim ve küresel zorluklara birlikte çözümler bulma hedeflerine yönelik tematik işbirliklerinin tesisi hedeflemektedir.

Platformun 4. çağrısına ülkemiz ile beraber Almanya, Avusturya, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, İspanya, İtalya, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Panama, Polonya ve Uruguay katılım sağlamaktadır. Çağrı kapsamında biyoçeşitlilik/ekosistem, enerji, küresel sorunlar ve sağlık alanlarında sunulan proje önerilerinin desteklenmesi ve büyük Ar-Ge altyapıları ile işbirliği yapılması hedeflenmektedir. Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgilere çağrı sayfasından ve çağrı alanlarının detaylarına çağrı metni üzerinden erişilebilmektedir. Uluslararası başvuruların koordinatörler tarafından 28 Nisan 2022 tarihine kadar https://ptoutline.eu/app/eu-lac-2022 adresi üzerinden yapılması beklenmektedir.

Çağrı kapsamında ortak arayan araştırmacılarımızın ENRICH LAC Ortak Bulma Platformu’na ücretsiz kayıt olmaları mümkündür. Çağrı sonuna kadar açık olacak platform, çağrıya katılım sağlayan ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile doğrudan bağlantı kurma imkânı sağlamaktadır.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından 2 Mayıs 2022 tarihine kadar https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısı üzerinden TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı ile ilgili İletişim Bilgileri:
Ad-Soyad: Zeynep Arzıman
E-mail: zeynep.arziman@tubitak.gov.tr
Tel.: 0 – 312 – 298 17 56

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/latin-amerikaya-yonelik-eu-celac-4-proje-cagrisi-acildi