2021 yılı MSCA PF çağrısına başvuru yapacak olan araştırmacıların başarı oranının artırılması amacıyla Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı faaliyetleri kapsamında “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmekte olan MSCA Proje Ön Değerlendirme Desteği sunulmaktadır.

Desteğin amacı, Türkiye’deki ev sahibi kuruluşlarda yürütülmek üzere daha fazla sayıda ve daha kaliteli projeler sunulmasını sağlamak ve bu yolla Ufuk Avrupa Programı kapsamında ülkemizin başarısını arttırmaktır. Araştırmacılar taslak proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmadan önce bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla desteğe  başvurabilirler.

Destek, 30 Haziran 2021 tarihinde başvuruya açılacak olup desteğe son başvuru tarihi 20 Ağustos 2021’dir. Başvurularınızı çevrimiçi ve elektronik imzalı olarak https://uidb-destekodul.tubitak.gov.tr/  adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Destek hakkında detaylı bilgiye ve güncel duyurulara www.ufuk2020.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Her bir araştırmacı, MSCA PF 2021 çağrısı için bir kere destek başvurusunda bulunabilir. Başvurular sistem üzerinden alındığı tarihten itibaren değerlendirme süreci başlar, bununla birlikte başvuru değerlendirme süresi 2-3 hafta alabilmektedir. Bu nedenle sağlıklı bir ön değerlendirme hizmeti alabilmeniz için başvuru son tarihinin beklenmemesi önerilir.

Desteğe ilişkin detayları bulabileceğiniz duyuru için tıklayınız.

Destek programı hakkındaki sorularınızı msca.ondeg@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.