MARTERA (Maritime and Marine Technologies for a new Era) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Projenin ana amacı, Avrupa Birliği bünyesinde deniz ve denizcilik sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için uzun vadeli bir strateji olan Mavi Büyüme (Blue Growth) kapsamında, deniz ve denizcilik alanlarında Avrupa Araştırma Alanını güçlendirmektir. Denizcilik alanında Avrupa araştırma ve inovasyon gündeminin gerçekleştirilmesi, su üstü taşımacılığı, açık deniz faaliyetleri, deniz kaynaklarının yönetimi, deniz güvenliği, biyoteknoloji, desilinasyon, açık deniz petrol ve doğalgaz faaliyetleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi alanların tamamında geniş ve sistematik bir işbirliği gerektirmektedir. Bu alanlardaki araştırma ve yenilik faaliyetleri ulusal düzeyde ya da tek bir sektörde ele alınamayacak kadar kapsamlı olduğundan MARTERA projesi 2020 yılı çağrısında sektörlere odaklanmaktansa, teknoloji alanlarına odaklanılması tercih edilmiştir. Bu alanlar aşağıda paylaşılmıştır.

  • Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri,
  • Gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler,
  • Sensör, otomasyon ve takip teknolojileri,
  • İleri imalat,
  • Güvenlik.

Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanmaktadır. Ülkemizde yerleşik firmalar/araştırmacılar “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” çerçevesinde desteklenecektir.

Ulusal başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılmaktadır. Aynı adreste yayımlanan başvuru kurallarının başvuru öncesinde detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olabilir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.martera.eu/ ağ sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili Kişiler:

Yılmaz Burak KAYA (Martera Programı ile ilgili sorularınız için)

TEYDEB – USETEG

Tel: 0312 298 9554

e-posta: burak.kaya@tubitak.gov.tr

 

Tayyip KÖSOĞLU (1071 Programı ile ilgili sorularınız için)

ARDEB – UPAG

Tel: 0312 298 1806

e-posta: tayyip.kosoglu@tubitak.gov.tr