Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA) kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2017 yılı “Bireysel Burslar (Individual Fellowships-IF)” çağrısı Nisan 2017’de yayımlanmıştı. Hem akademik kuruluşlardaki hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlardan başvurulara açık olan çağrı 14 Eylül 2017 tarihinde kapanacak. Doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl araştırma deneyimine sahip araştırmacıların faydalanabileceği 2017 yılı MSCA IF çağrısı kapsamında başvurular, 14 Eylül 2017  tarihine kadar Avrupa Komisyonu’nun çevrimiçi sistemi (participant portal) üzerinden sunulabilir. Ayrıca, proje önerisi sunulmadan önce (18 Ağustos 2017 tarihine kadar) TÜBİTAK’ın sağladığı MSCA Bireysel Burslar Ön Değerlendirme Desteğinden de faydalanılabilir.

Marie Skłodowska-Curie Proje Ön Değerlendirme Desteği kapsamında, MSCA IF çağrısına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla ön değerlendirme desteği veriliyor. Bu destek, proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmaya hazır hâle getirmiş araştırmacılara yönelik olup, proje önerisinin Avrupa Komisyonu’nun belirlediği değerlendirme kriterlerine göre yazılmış olması gerekmekte. 

Proje ön değerlendirme hizmeti, araştırmacı tarafından yazılı hâle getirilmiş proje önerisinin uzman kişi veya kuruluşlar tarafından incelenmesi, gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılması ve başvuru gerçekleştirilinceye kadarki süreçte danışmanlık desteği verilmesini kapsıyor. MSCA IF 2017 yılı çağrısı için ön değerlendirme desteğine 18 Ağustos 2017 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

 

Notlar:

MSCA IF ön değerlendirme desteğine başvuru yapmak için yerine getirilmesi gereken kriterler, ön değerlendirme desteğinin alınacağı uzman kişi/kuruluşlara ilişkin kriterler ve başvuru için gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.