Marie Skłodowska-Curie Proje Ön Değerlendirme Destek Programı kapsamında, Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları (Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships‒MSCA IF) çağrısına sunulacak proje önerilerinin, projeler sunulmadan önce, bu konulardaki başvuruları değerlendirme konusunda uzman kişi ve kuruluşlarca incelenmesi amacıyla ön değerlendirme desteği verilmektedir.

MSCA IF Proje Ön Değerlendirme Desteği, proje önerilerini Avrupa Komisyonu’na sunmaya hazır hale getirmiş araştırmacılara yönelik olup 18 Ağustos 2017, saat 17:00′ a kadar olan son başvuru tarihi aynı gün için (18 Ağustos 2017) 23:59 saatine kadar uzatılmıştır.

İlgililerin dikkatine duyurulur.