2022 yılında Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (Euroean Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) kapsamında açılan “Nadir hastalıkların teşhisini hızlandırmak ve teşhis amaçlı izlemeyi kolaylaştırmak için yeni analitik araçların ve yolların geliştirilmesi – Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”  konulu EJP RD JTC2022 çağrısının birinci aşama başvuru süreci tamamlanmıştır.

EJP RD JTC2022 çağrısı kapsamında “genişleme” süreci işletilecektir. Genişleme süreci, ikinci aşamaya geçen proje konsorsiyumlarına, sürece katılmak isteyen ülkelerden uygun ortakların dâhil edilmesi şeklinde olacaktır. Buna göre, Türkiye’den ilgili araştırmacılar ikinci aşamaya geçen proje konsorsiyumlarına dâhil olabilecektir.

Söz konusu çağrı kapsamında desteklenmek üzere, genişleme sürecine katılmak isteyen araştırmacılarımızın çağrı başlığına uygun alanlarda araştırma faaliyetlerinde bulunması, uluslararası çağrı koşullarını ve TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümlerini sağlaması zorunludur.

Genişleme sürecine katılmak isteyen araştırmacılarımızın 29 Mayıs 2022 tarihine kadar EJP RD Ulusal Koordinatörü Dr. Jale ŞAHİN  (jale.sahin@tubitak.gov.tr) ile e-posta yoluyla iletişime geçmesi gerekmektedir. 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklarda-avrupa-ortak-programi-2022-yili-cagrisina-katilimi-artirmaya-yonelik-genisleme