OHAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ – SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ / GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ


OHAL müddetince olağanüstü hal ilan edilen illerde yer alan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı teşviki oranı yüzde 100 şeklinde uygulanacak. Yine Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoparklarda yer alan firmalarda çalışan personel için daha önce yüzde 50 olarak uygulanan sigorta primi işveren hissesi desteği de yüzde 100 olarak hayata geçirilecektir.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=s%252bngK9A8VFPMWs0QpKltHQ%253d%253d