OLAĞAN ÜSTÜ HAL İLAN EDİLEN İLLERDEKİ AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA ORANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde dışarıda çalışma uygulama oranının artırılmasına ilişkin olarak 31/3/2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de 7015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlamıştır. Bu kapsamda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin  toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu merkez dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oranın 6/2/2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince %100 olarak uygulanmasına, 5746 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=HFzAoG72SqzCRAq%252bD3I9Rg%253d%253d