“LC-SC3-RES-22-2018: Demonstration of cost effective advanced biofuel pathways in retrofitted existing industrial installations” başlığında birkaç bin ton büyüklüğünde gelişmiş biyoyakıt kurulumu yapmak isteyen aşağıdaki paydaşlardan sanayi ortakları aranmaktadır. 

  • ilk jenerasyon biyoyakıt tesisleri
  • kağıt hamuru ve kağıt sanayi
  • fosil yakıt tabanlı rafineriler

Başlık detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Projelere dahil olmak isteyen paydaşların niyet beyanı dokümanını doldurarak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Formu ilk ileten kuruluşların bilgileri ilgili koordinatörlerle en kısa sürede paylaşılacaktır. Dolayısıyla, ilk gelene ilk hizmet esası çerçevesinde hareket edilecektir.