Yenilenebilir Isıtma ve Soğutma Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu (ATİP), Derin Jeotermal (ATİP), ve Bölgesel Isıtma ve Soğutma Teknoloji Platformu  Ufuk2020 Enerji Alanı 2018-2020 Çalışma Programı’nı hedefleyerek bir proje pazarı düzenleyeceklerdir. Toplantıda Avrupa Komisyonu yetkilileri hedef alınacak başlıklarda sunumlar gerçekleştirecek olup katılımcılar arasında işbirliği yapılmasına yönelik paralel oturumlar düzenlenecektir. Toplantıya kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız. Toplantıda hedef alınacak “Enerji Alanı 2018-2020 Taslak Çalışma Programı” ile ilintili konular etkinlik duyurusunda verilmiştir.

Notlar:

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Seyahat desteklerimize başvuru yapabilmek için katılımcıların etkinliğe kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.

Seyahat öncesi başvurular 2 Kasım 2017 tarihine kadar yapılabilecektir. Söz konusu tarihten sonra seyahat sonrası başvuru yapılabilir.

Etkinliğe katılım göstermek isteyen paydaşların “Enerji Alanı 2018-2020 Taslak Çalışma Programı” dokümanını incelemeleri ve etkinlikte hedef alınan konularak- yönelik konu başlıklarını seçerek başvurularını yapmaları beklenmektedir. Başvuru sahiplerinin ARBİS veritabanındaki özgeçmişlerinin güncelliği değerlendirmede dikkate alınacaktır.