“LC-SC3-RES-12-2018: Demonstrate highly performant renewable technologies for combined heat and power (CHP) generation and their integration in the EU’s energy system” başlığında aşağıdaki alt konularda sanayi ortakları aranmaktadır. 

  • Biyoyakıt tabanlı birleşik ısı ve güç (CHP):
    •  Bölgesel birleşik ısı ve güç tesisleri veya sanayide kullanılan ısı ve güç tesisi (buhar ve elektrik üreten)
      • Söz konusu tesislerin en azından kısmen biyoyakıt tesisine geçiş yapmayı planlıyor olması beklenmektedir. Ayrıca, “circulating fluidized bed (CFB) boiler” sahibi tesisler tercih edilmektedir.
  • Jeotermal
    •  Isı ve güç (elektrik) üreten jeotermal tesisleri demonstrasyon ortağı olarak aranmaktadır. 

Başlık detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Projelere dahil olmak isteyen paydaşların niyet beyanı dokümanı doldurarak  ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Formu ilk ileten kuruluşların bilgileri ilgili koordinatörlerle en kısa sürede paylaşılacaktır. Dolayısıyla, ilk gelene ilk hizmet esası çerçevesinde hareket edilecektir.