Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, “LC-SC3-NZE-1-2018: Advanced CO2 capture Technologies” çağrı başlığında sunulacak bir proje için hidrojen üretimi yapan bir firma aranmaktadır.  Aranılan ortağın CO2’nin sentez gazından ayrıştırılması testlerinin yapılacağı hidrojen üretimi tesisinin bulunması gerekmektedir. Söz konusu sanayi ortağının bir iş paketinin liderliğini yapması ve pilot tesisin yerinde testlerinin yapılmasından sorumlu olması beklenmektedir.

Çağrı kapsamındaki projelerde yer alacak kuruluşların doğrudan masrafları (personel, sarf malzeme, seyahat, vs.) %100, bunun üzerine dolaylı masraflar için %25 olmak üzere toplamda %125 destek alacaklardır. Makina alımlarında ise amortisman ömrüne göre hesaplama yapılmaktadır. Örneğin, 10 yıllık amortisman ömrü olan bir ekipman projede 3 yıl kullanılacaksa bu ekipmanın ücretinin (3/10)’nun %125’i (doğrudan + dolaylı masraf destek oranı) proje bütçesinden karşılanabilecektir.  Dolayısıyla bu örnek kapsamındaki makina için toplamda %37.5 oranında destek sağlanacaktır. 

Yukarıda bahsedilen alanlara yönelik projelerde yer almak isteyen firmaların, adresinde yer alan ilgi formunu doldurarak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgilere sayfasından ulaşılabilirsiniz.