HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training“ başlığına sunulacak bir proje için ortaklar aranmaktadır.

Proje önerisinde, gelişen teknolojilerin (ör. robot, yapay zeka, artırılmış, karma ve sanal gerçeklik) zihinsel engelli (ör. otistik, Down sendromu, DEHB, vb.) yetişkinlere ve çocuklara dans etmede nasıl yardımcı olabileceği araştırılacaktır. Bu teknolojilerin, zihinsel engelli yetişkinlerin ve çocukların daha fazla öğrenme fırsatı yakalamasını sağlaması, özgüvenlerini, konsantrasyonlarını, bağımsızlıklarını, takım çalışmasını, engelli olmayan insanlarla etkileşimlerini ve nihayetinde  iş yerinde refahları ve üretkenliklerinin artırılması için dans eğitiminin sürece ne ölçüde dahil edilebileceği araştırılacaktır.

Bu kapsamda, zihinsel engelli yetişkinler ve çocuklar için görsel olarak çekici, özgün, kullanıcı dostu ve etkileşimli bir ortam yaratmak için sanat ve tasarımını yeni teknolojilere dahil edecek sanat ve tasarım konusunda uzman bir ortak aranmaktadır. Bu role uygun paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını doldurup ncpcci@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.