Ufuk2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji Alanı “LC-SC3-CC-5-2018: Research, innovation and educational capacities for energy transition” başlığına sunulacak proje önerisi için ortaklar aranmaktadır. Başlık detayları adresinde yer almakta olup özellikle enerji araştırmalarında aktif üniversitelerden paydaşlar ortak olarak aranmaktadır. Proje önerisine dahil olmak isteyen paydaşların başlık kapsamında verebilecekleri katkılarını “Niyet Beyanı Formu” yoluyla doldurmaları ve ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. 

İlknur YILMAZ

Çağrı YILDIRIM

Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası

T +90 312 298 1753 / 1884

E ncpenergy@tubitak.gov.tr