SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe” başlığına İspanyol bir kuruluş tarafından sunulacak bir proje önerisi için ortaklar aranmaktadır. Başlığa sunulacak projelerde aşağıda belirtilen altyapılarda  risklerin değerlendirilmesi, önlenmesi, tespiti, yanıtlanması ve sonuçlarının hafifletilmesine ek olarak söz konusu risklerin farklı kritik altyapılar arasındaki etkilerinin en aza indirilmesi ve hızlı bir şekilde bertaraf edilmesi için araçlar ve yöntemler geliştirilmesi hedeflenecektir. Bu sebeple, aranılan ortağın bahsi geçen altyapılardan birden fazlasına sahip olması beklenmektedir. 

  • Su sistemleri
  • Enerji altyapısı (güç üretimi ve dağıtımı, sondaj kulesi, denizüstü platformlar),
  • Ulaşım altyapıları (havaalanları, limanlar, demiryolları, kentsel çok modlu ulaşım ağları),
  • İletişim altyapısı
  • Uzay sistemlerinin zemin segmentleri 

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların niyet beyanı dokümanını doldurarak ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.