Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında,EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market with informed decision or collective actionçağrı başlığına sunulacak bir proje için ortaklar aranmaktadır.  Proje önerisinde çağrı başlığı ile uyumlu olarak tüketicilerin enerji verimliliği bilincinin artırılması amaçlanacaktır. Projedeki iş paketleri aşağıda verilmiştir.

  • Eğitim materyallerinin hazırlanması
  • Eğitimlerin uygulanması
  • Eğitim/veri toplama geri bildirimlerinin toplanması
  • İyi uygulamalar

Çağrı kapsamındaki projelerde yer alacak kuruluşların doğrudan masrafları (personel, sarf malzeme, seyahat, vs.) %100, bunun üzerine dolaylı masraflar için %25 olmak üzere toplamda %125 destek alacaklardır.

Yukarıda bahsedilen alanlara yönelik projelerde yer almak isteyen kurum/kuruluşların, adresinde yer alan ilgi formunu doldurarak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgilere sayfasından ulaşabilirsiniz.