Ufuk2020 Programı Ulaşım Alanı çağrılarından MG-2-10-2020: Enhancing coordination between Member States’ actions in the area of infrastructure research with a particular focus on biodiversity and ameliorating environmental impacts and full automated infrastructure upgrade and maintenance  konusuna yönelik olarak hazırlanan proje teklifinde  ulaşım altyapıları (köprü, tünel, drenaj sistmleri vb.) için endüstriyel prefabrik parça üretimi gerçekleştiren, prefabrik parça üretimi konusunda yenilikçi uygulamaları takip eden ve proje çıktılarını uygulayabilecek bir firma aranmaktadır.  

Proje kapsamında endüstriyel prefabrik yapıların geliştirilmesine ve kullanımına katkı sağlanmasının, altyapı bakım ve onarım projelerinde robotik ekipmanların kullanılabilmesini temin edebilecek süreçlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir.

Proje önerisinde yer almak isteyen firmaların bir an önce adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını İngilizce doldurarak ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.