Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı. Çağrılar hakkında detaylı bilgiye http://prima-med.org/calls-for-proposals/ adresinden ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

 • Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler
 • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir.

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

 

Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 1 (Section 1) – 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

 • Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi

Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

 

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

 • Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım

Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture

 

 • Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü

Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture

 

 

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

 • Konu: 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler

Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods

 

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

 • Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi

Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus

 

 • Konu 1.4.2: Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması (CSA)

Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past and on-going projects related to farming system, water and food in the Mediterranean Area

 

 

Bölüm 1 – Çağrı Takvimi

1. Aşama Son Başvuru: 28 Şubat 2019

2. Aşama Son Başvuru: 16 Temmuz 2019

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

 

Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler

Bu bölüm kapsamında tek bir çağrı açılmış olup, çağrı temaları ve alt başlıkları aşağıda belirtilmektedir. Bölüm 2 kapsamında uluslararası başvurularla eş zamanlı olarak, ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını daha sonra duyurulacak tarihten itibaren http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

 

Bölüm 2 (Section 2) – 2019 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

 • Konu 2.1.1: Akdeniz’de potansiyel ve fiili sulama performansı arasındaki boşluğu kapatmak

Bridging the gap between potential and actual irrigation performance in the Mediterranean

 

 • Konu 2.1.2: Su kıtlığı ve iklim değişikliği koşulları altında düşük kaliteli suların yönetimi

Management of low quality waters under water scarcity and climate change conditions

 

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

 • Konu 2.2.1: Küçük ölçekli çiftçilik sistemlerinde inovasyon

Small scale farming systems innovation

 

 • Konu 2.2.2: Biyoçeşitliliğin çiftçilik sistemlerinde büyük bir sürdürülebilirlik kolu olarak kullanımı ve yönetimi

Use and management of biodiversity as a major lever of sustainability in farming systems

 

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

 • Konu 2.3.1: Bozulabilir Akdeniz gıda ürünlerinin raf ömrünün sürdürülebilir teknolojiler ve lojistik ile ve optimize edilmiş haşere ve mikrobiyal kontrol ile uzatılması

Extending shelf-life of perishable Mediterranean food products by sustainable technologies and logistics and by optimized pest and microbial control

 

 • Konu 2.3.2: İnovasyon ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi için Akdeniz tarım-gıda değeri zincirlerinde yatay ve dikey entegrasyonun geliştirilmesi

Enhancing horizontal and vertical integration in Mediterranean agro-food value-chains to foster innovation and sustainability

 

Bölüm 2 – Çağrı Takvimi

1. Aşama Çağrı Başlangıcı (PRIMA): 17 Aralık 2018

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 21 Şubat 2019

2. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 4 Eylül 2019

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

 

1. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 26 Şubat 2019

1. Aşama Başvurular için İmzalı Belgelerin TÜBİTAK’a İletilmesi: 5 Mart 2019

2. Aşama Son Başvuru (TÜBİTAK): 4 Eylül 2019

 

Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

 

İmzalı belgelerin iletileceği adres:

TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Tunus cad. No: 80, 06100

Kavaklıdere, Çankaya

ANKARA

 

 

Bölüm 1 (Section 1) İçin TÜBİTAK Destekleri

PRIMA Programı Bölüm 1 (Section 1) kapsamında açılan çağrılarda proje koordinatörü olarak yer almak isteyen veya proje önerisinde bulunmak için uluslararası konsorsiyum oluşturmak isteyen araştırmacılar, TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklere başvuruda bulunabilirler.

Detaylı bilgi için:

U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı: https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi

U2020 Seyahat Desteği: https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi

 

PRIMA Ortak Arama Aracı

Program kapsamında açılan çağrılara başvurmak amacıyla ortak bulmak ve konsorsiyum oluşturmak için PRIMA resmi internet sayfasında yer alan Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

 

PRIMA Dış Danışman Veritabanı

PRIMA çağrılarına sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi ve programın yürütülmesinde gerek duyulabilecek diğer hususlarda bağımsız dış danışmanların uzmanlığına başvurulmaktadır.

PRIMA bağımsız dış danışman veritabanına buradan kaydolabilirsiniz.

 

TÜBİTAK İletişim:

Nur Eda DEMİR

(UIDB, PRIMA Programı Sorumlusu)

Eposta: eda.demir@tubitak.gov.tr / prima@tubitak.gov.tr

Hatice Mahur ALTAY

(ARDEB-TOVAG, Bil.Prog.Uzmanı)

Eposta: mahur.altay@tubitak.gov.tr

Alper MERT

(ARDEB-ÇAYDAG, Bil.Prog.Uzmanı)

Eposta: alper.mert@tubitak.gov.tr

 

PRIMA İletişim:

Su Yönetimi Teması (Bölüm 1&2):

Marco Orlando: marco.orlando@prima-med.org

Tarım Sistemleri Teması (Bölüm 1&2)

Fabrice Dentressangle: fabrice.dentressangle@prima-med.org

Tarım-Gıda Değer Zinciri Teması (Bölüm 1&2):

Mohamed Wageih : mohamed.wageih@prima-med.org

NEXUS Teması (Bölüm 1):

Ali Rhouma : ali.rhouma@prima-med.org

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/prima-programi-2019-cagrilari-acildi