Akdeniz bölgesinde su, gıda ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projeler destekleyecek olan PRIMA Programı Bölüm 2 çağrısı kapsamında ulusal başvurular alınmaya başlandı.

PRIMA Programı hakkında detaylı bilgiye http://prima-med.org/ ve http://tubitak.gov.tr/tr/node/22925 adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Program kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

    Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler

    Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

 

PRIMA Programı Bölüm 1 Başvuru Süreci

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir. Başvurular yalnızca PRIMA Programı’na yapılmaktadır.

Başvuru için: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Bölüm 1 – Çağrı Takvimi

1. Aşama Son Başvuru: 28 Şubat 2019

2. Aşama Son Başvuru: 16 Temmuz 2019

 

PRIMA Programı Bölüm 1 kapsamında projelerde yer almak isteyen araştırmacılarımız, TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödüllerine başvuruda bulunabilirler:

Ufuk2020 Seyahat Desteği: U2020 Seyahat Desteği, Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilir.

Detaylı bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi

U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı: Ufuk2020’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adaylarına ve onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır.

Detaylı bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi

 

PRIMA Programı Bölüm 2 Başvuru Süreci

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. PRIMA Programı’na yapılan ortak başvuruya ek olarak, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

TÜBİTAK 1071 Programı kuralları kapsamında desteklenecek olan PRIMA Bölüm 2 ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 Bölüm 2 – Çağrı Takvimi

Başvurular hem PRIMA Programı’na, hem de ulusal fonlama kuruluşlarına yapılmalıdır.

Uluslararası Başvuru

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 21 Şubat 2019

2. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 4 Eylül 2019

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Ulusal Başvuru

1.Aşama Son Başvuru (e-imzalı) (TÜBİTAK): 5 Mart 2019

1. Aşama Son Başvuru (ıslak imzalı) (TÜBİTAK): 26 Şubat 2019

Islak İmzalı Belgelerin İletilmesi: 5 Mart 2019

Başvuru adresi: https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/