Akdeniz bölgesinde su yönetimi, gıda sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projelerin destekleneceği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA) Programı’nın 2022 yılı çağrısı başvurulara açıldı.

PRIMA kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyuma çağrıya katılım sağlayan AB üyesi ülkelerden en az 1 ortak, AB üyesi olmayan ülkelerden oluşan en az 1 ortak olmak üzere toplamda en az 3 ortak içermelidir.

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek projeler 2 bölüme ayrılmaktadır.

  • 1. Bölüm kapsamında alınan proje önerileri, UFUK 2020 Programı’ndan PRIMA Programı’na tahsis edilmiş fon ile desteklenecektir. PRIMA Programı 1. Bölüm kapsamında başvurular sadece PRIMA’ya yapılmalıdır. Detaylı bilgi ve uluslararası başvurular için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-1/ adresi ziyaret edilmelidir.
  • 2. Bölüm kapsamında alınan proje önerileri ise ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA Programı’na taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. 2. Bölüm kapsamında, PRIMA’ya yapılacak ortak başvuruya ek olarak, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Uluslararası başvuru koşulları ve detaylı bilgi için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-2/ adresi ziyaret edilmelidir. Konsorsiyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, ulusal başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden TÜBİTAK’a yapacaklardır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Takvimi

 

1.BÖLÜM (SECTION 1)

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

15 Mart 2022

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

6 Eylül 2022

 

 

2.BÖLÜM (SECTION 2)

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

22 Mart 2022

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

13 Eylül 2022

1.Aşama Ulusal Son Başvuru Tarihi (TÜBİTAK)

31 Mart 2022

1.Aşama E-imza Son Tarih (TÜBİTAK)

5 Nisan 2022

 

İlgili Kişiler:

TÜBİTAK iletişim:

Burcu KAPTAN AKBULUT

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı – İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

E-posta: prima@tubitak.gov.tr

Ebru İMAMOĞLU

Araştırma Destek Programları Daire Başkanlığı – Uluslararası Projeler Araştırma Destek Grubu

E-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

PRIMA İletişim:

https://prima-med.org/who-we-are/contact-us/

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/prima-programi-2022-yili-cagrisi-acildi