PRIMA PROGRAMI 2019 YILI SECTION 1 ÇAĞRILARI SONUÇLARI

Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1: Geleneksel Akdeniz gıdalarının izlenebilirliği ve özgünlüğünün kontrolü için analitik araçlar ve dijital teknolojiler
Implementation of analytical tools and digital technology to achieve traceability and authenticity control of traditional Mediterranean foods

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

Med Food TTHubs

Trace & Trust Hubs for MED food

MEDIFIT

An interlinked digital platform for Food Integrity and Traceability of relevant MEDIterranean supply chains

SUREFISH

Fostering Mediterranean fish assuring traceability and authenticity

TRACE-RICE

Tracing rice and valorizing side streams along Mediterranean blockchain

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

DairyTracer

Digital solutions for the traceability of dairy sector and the sustainability of Mediterranean traditional products

GPSeed

Implementation of tools and strategies to ensure authenticity and detect fraud in wheat and rice seeds

Tarım Sistemleri

Konu 1.2.2: Akdeniz serası ve yoğun bahçeciliğin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü
Sustainability and competitiveness of Mediterranean greenhouse and intensive horticulture 

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

AZMUD

Improvement of Mediterranean greenhouses performance by the use of innovative plastic materials, natural additives and novelty irrigation technologies.

HortiMED

Towards circular horticulture: closing the loop on Mediterranean greenhouses

iGUESS-MED

Innovative greenhouse support system in the mediterranean region: efficient fertigation and pest management through IoT based climate control

SusMedHouse

Efficient, Eco-Friendly, Sustainable Mediterranean Greenhouse Integrated with Artificial Intelligence, Hi-Tech Automation and Control System

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

DigiGREEN

Promoting Digital Greenhouse Technologies and Symbiotic Actions for Sustainable and Competitive Farming

Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1: Akdeniz kuru tarımında su ve toprağın korunması, küçük topraklarda tarım
Conserving water and soil in Mediterranean dry-farming, smallholder agriculture 

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

4CE-MED

Camelina: a Cash Cover Crop Enhancing water and soil conservation in MEDiterranean dry-farming systems

CAMA

Research-based participatory approaches for adopting Conservation Agriculture in the Mediterranean Area

ConServeTerra

Overcoming the physical and mental barriers for upscaling Conservation Agriculture in the Mediterranean

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

Ad-hOC

Mediterranean cooperation partnership for Adoption of soil and water conservation Techniques in Olive trees Cultivation

Su Yönetimi

Konu 1.1.1: Su stresi altındaki Akdeniz bölgelerinde sürdürülebilir yeraltı suyu yönetimi
Sustainable groundwater management in water-stressed Mediterranean areas

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

eGROUNDWATER

Citizen science and ICT-based enhanced information systems for groundwater assessment, modelling and sustainable participatory management

GOTHAM

Governance tool for sustainable water resources allocation in the Mediterranean through

Stakeholder’s collaboration.

Towards a paradigm shift in groundwater management by end-users

InTheMED

Innovative and Sustainable Groundwater Management in the Mediterranean

RESERVOIR

Sustainable groundwater RESources managEment by integrating eaRth observation deriVed monitoring and flOw modelling Results

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

ENSURE

intElligent coNtext-aware platform for SUstainable groundwateR managEment

NEXUS

Konu 1.4.1: Su-Ekosistem-Gıda kesişimlerinin sektörler arası yönetişiminin sosyal, teknik ve ekonomik faydalarının değerlendirilmesi
Assessing social, technical and economic benefits of a cross-sectoral governance of the Water-Ecosystem-Food Nexus

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

AWESOME

AWESOME – mAnaging Water, Ecosystems and food across sectors and Scales in the sOuth MEditerranean

SIGMA-Nexus

Sustainable Innovation and Governance in the Mediterranean Area for the WEF Nexus

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

WEFace

Empowering farmers in setting up innovative strategies for water related agro-ecosystems services

NEXUS

Konu 1.4.2: Akdeniz bölgesinde Tarım Sistemleri, Su Yönetimi, Tarım-Gıda Değer Zinciri konularında geçmiş ve devam eden deneyimlerden en iyi uygulamaların haritalandırılması ve bunlardan fayda sağlanması
Platform for mapping and capitalisation of results and best practices from past and on-going projects related to farming system, water and food in the Mediterranean Area

Desteklenmeye Uygun Bulunan Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

PHEMAC

Participatory Hub for Effective Mapping, Acceleration and Capitalization and of EU-MPC NEXUS best practice

Yedek Listedeki Projeler

Proje Kısa Adı

Proje Başlığı

MEDURAL

From best theories to best practices. Turning farming systems and agro-food chains discoveries into agro business operations innovations actions

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/prima-section-1-2019-sonuclari-aciklandi