QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye’yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir.

 

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında desteklenen Kuantum Amiral Gemisi Projesini tamamlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.

 

QuantERA Projesi 2021 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK – 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2021 olan ve iki aşamalı başvuru alınacak QuantERA 2021 Yılı çağrısına sunulacak proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun en az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi gerekmektedir.

 

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarını detaylı bir şekilde içeren Çağrı Duyurusu metninin incelenmesi önerilmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

 

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

 

Uluslararası Başvuru Koşulları ve QuantERA hakkında bilgi için:

Serkan ÜÇER

ARDEB Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu

E-posta: serkan.ucer@tubitak.gov.tr

 

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Ebru İMAMOĞLU

ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu

E-posta: ebru.imamoglu@tubitak.gov.tr

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/quantera-era-net-2021-yili-cagrisi-acildi