QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye’yi temsilen TÜBİTAK’ın tam üye olduğu bir ERA-NET Projesidir.

Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Kuantum Bilimleri ve Teknoloji alanlarında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Bu amaçla QuantERA Proje Konsorsiyumu tarafından düzenli olarak ortak uluslararası çağrılara çıkılmaktadır. 

 

2019 Yılı Çağrı Konuları

Proje kapsamında 22 Kasım 2018 tarihinde açılan 2019 Yılı Çağrısı ile beş konuda araştırma projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır:

1. Kuantum haberleşme (Quantum communication)

2. Kuantum simülasyon (Quantum simulation)

3. Kuantum hesaplama (Quantum computation)

4. Kuantum enformatik bilimleri (Quantum information sciences)

5. Kuantum metroloji, algılama ve görüntüleme (Quantum metrology, sensing and imaging)

 

Konu başlıklarının teknik detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Çağrı Özel Şartları

QuantERA 2019 Yılı çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer alacak, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir. QuantERA projesinde yer alan, ulusal fon sağlayan kuruluşlardan, 2019 Yılı çağrısına katılacak ve ortak araştırma projelerine ulusal fon sağlayacak kuruluşlar Çağrı Duyurusu ile belirtilmiştir.

QuantERA 2019 Yılı Çağrısı’na başvurular tek aşamalı olarak gerçekleşecektir.

Çağrıya başvuran ülkemiz araştırma ekipleri tüm konsorsiyum olarak gerçekleştirecekleri uluslararası başvurunun yanında kendi araştırma projeleri için ulusal başvuru olarak TÜBİTAK’a da başvuru yapacaktır. Ulusal ve uluslararası başvurular elektronik ortamda gerçekleşecektir.

Uluslararası başvuru 18 Şubat 2019 tarihinde (17h00 CET) kapanacaktır.

Uluslararası çağrı için: ilgili tüm dokümanlar, başvuru şekli ve yeri ile ilgili güncel bilgilere  https://www.quantera.eu/news/78-quantera-call-2019-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası başvuru ekranı için: https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1353

 

TÜBİTAK Başvurusu ve Destek Programı Hakkında Bilgi

QuantERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı’na katılacak Türkiye’den başvuran akademik araştırmacılar (üniversiteler, araştırma enstitüleri vb.) TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek olup, firmalar TÜBİTAK TEYDEB 1509 Programı kapsamında desteklenecektir.

ARDEB 1001’den faydalanacak araştırma ekipleri için not: Ulusal başvurular için başvuru ekranı henüz açılmamıştır.

Çağrıya başvurmayı planlayan bütün ekiplerin proje yürütücüsü ile irtibata geçmesi önerilmektedir.

 

Ortak Arama/Ortak Olma

Çağrı sayfasında yer alan Ortak Arama Aracı (Partner Search Tool) vasıtasıyla ortak arama duyurusu oluşturabilir,  proje fikrinize uygun ortaklar arayabilir ve ortak arayan konsorsiyumlar ile niyet beyanınız vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz. Tüm niyet beyanları çağrı sayfasında yer alan bağlantı vasıtasıyla incelenebilmektedir.

 

Değerlendirme Süreci Hakkında Bilgi

ARDEB 1001 Süreci:

  • Ulusal ve uluslararası başvurular sonunda; sunulan projeler çağrı ve ulusal uygunluk kriterlerine göre incelenecektir.
  • Türk araştırma gruplarının başvurdukları program için uygunluk kriterlerinde bir aksaklık olması durumunda ilgili araştırma ekibi, TÜBİTAK uygunluk kriterlerine göre başvurusunu revize edecek, aksi takdirde uygunluk kontrolü aşamasında proje elenecektir.

TEYDEB 1509 Süreci:

  • Türkiye’den katılan firmaların TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden TÜBİTAK – TEYDEB’e ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt başvurusu yapılabilmesi için öncelikle TEYDEB PRODİS’e kayıt olunması gerekmektedir. Bu aşama sonrasında PRODİS sistemine giriş yapılarak proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı “Proje Ön Kayıt Formu” ve ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen ek belgelerin ve projede görev alan personel özgeçmişlerinin posta veya kurye yoluyla 4 Mart 2019 tarihine kadar TÜBİTAK-TEYDEB’e ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve gönderilen evraklar işleme alınmayacaktır.
  • Yalnızca uluslararası değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TÜBİTAK 1509 programı Proje Öneri Bilgileri Formu’nun (AGY103) doldurulması gerekmekte olup, bu durumda olan firmalara başvuru değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra TÜBİTAK – TEYDEB tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
  • Ön kayıt sürecine ilişkin sorularınız için teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Uluslararası Değerlendirme Süreci:

  • Uygunluk değerlendirmesinden sonra projeler uluslararası bağımsız hakemler tarafından bilimsel değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  • Bilimsel değerlendirmeden sonra bilimsel değerlendirme sonuçları ve ulusal fonlar göz önünde tutularak fonlanacak projelerin listesi hazırlanacaktır.
  • QuantERA Konsorsiyumu tarafından başarılı olarak kabul edilen ve desteklenmesi önerilen projelerde yer alan Türk proje ekipleri TÜBİTAK tarafından desteklenecektir. Final fonlama kararının ulusal seviyede verilmesi sonrası sözleşme aşamasına geçilerek bütçe görüşmesi ve idari prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir.

 

Desteklenen Projelerin İzleme Süreci

Destek verilen projelerin izlenmesi de TÜBİTAK tarafından seçilen destek programına göre ARDEB veya TEYDEB tarafından ilgili esaslara uygun olarak ilgili TÜBİTAK birimi yetkilileri tarafından yapılır. Ayrıca, İngilizce olarak hazırlanan toplu Konsorsiyum Gelişme Raporları, Konsorsiyuma sunulduktan sonra, kabul edilen son haliyle TÜBİTAK’a iletilir.

 

Öngörülen Çağrı Takvimi 

Başvuru ve değerlendirme aşağıdaki takvim çerçevesinde gelişecektir:

Tarih

1001 Programı için

1509 Programı için

22 Kasım 2018

Çağrı Açılışı.

18 Şubat 2019

Uluslararası Başvuruların Son Gönderilme Tarihi.

https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1353

25 Şubat 2019

Ulusal Başvuruların elektronik ortamda ARDEB PBS üzerinden tamamlanması.

4 Mart 2019

Basılı evraklar: Ulusal Başvuruların TÜBİTAK’a Son Gönderilme Tarihi.

TEYDEB ön kayıt işlemlerinin PRODİS üzerinden tamamlanması (online), gerekli ön kayıt belgelerinin ve personel özgeçmişlerinin basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK’a ulaştırılması için son tarih.

Eylül 2019

Desteklenmesi Önerilen Projelerin İlanı.

Ekim 2019

Final fonlama kararının ulusal seviyede verilmesi. Bütçe müzakereleri ve idari prosedürlerin tamamlanması.

Aralık 2019

Projelerin Yürürlüğe Girmesi.

 

 

İletişim

Çağrıya başvurmayı planlayan bütün ekiplerin proje yürütücüsü ile irtibata geçmesi önerilmektedir.

 

Çağrı geneli ve uluslararası başvuru ile ilgili konular

Serkan ÜÇER

QuantERA Proje Yürütücüsü

TUBITAK Ufuk 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi

ncpfet@tubitak.gov.tr
+90 312 298 1787
 

Ulusal Mevzuat ve TÜBİTAK Başvurusu ile ilgili konular

 

 

ARDEB Destek Programı’ından (1001 Programı) yararlanmak isteyen araştırmacıların program hakkındaki soruları için:

TEYDEB Destek Programı’ından (1509 Programı) yararlanmak isteyen araştırmacıların program hakkındaki soruları için:

Çağrı İrtibat Noktası

Dr. Emine İnci AKŞAHİN

Bilimsel Programlar Başuzmanı

ARDEB Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu (MFAG)

inci.aksahin@tubitak.gov.tr

 

Dr. Kıvılcım KÖSEOĞLU

Bilimsel Programlar Uzmanı

ARDEB Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu (MFAG)

kivilcim.koseoglu@tubitak.gov.tr

Osman AKÇATEPE

Bilimsel Programlar Uzmanı

TEYDEB Bilişim Teknolojileri Grubu (BİLTEG)

osman.akcatepe@tubitak.gov.tr

 

Basılı evrakların gönderileceği adres

TÜBİTAK UİDB AB ÇPM, Serkan Üçer,

Tunus C. No:80 06100 Kavaklıdere Çankaya Ankara

TÜBİTAK TEYDEB

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km)

2151.Cadde No:154

06510 Çankaya Ankara

 

Program hakkında bilgi

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programla…

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-dest…

Ulusal başvuru adresi

http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm