Avrupa Komisyonu tarafından organizasyonu yapılan Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı ‘’Sağlıkta İnovasyon Tedariki’’ (Innovation Procurement in Health) etkinliği 7 Aralık 2017 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek.

Etkinlikte Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2018-2020 PCP ve PPI başlıkları, rutin teşhiste yeni nesil sekanslama, sağlık bakım hizmetlerinde PCP/PPI mekanizması kullanımı gibi konular yer alacak.

 

Notlar:

Katılımcı sayısı 80 kişi ile sınırlıdır.  Katılımcılar kayıt sırasına göre alınacaktır (first come, first served basis).

Etkinlik programına sayfasından ulaşabilirsiniz

Etkinliğe sayfasından kayıt olabilirsiniz

Etkinlik HNN 2.0 proje ofisi tarafından düzenlenecek olan 2018-2020 çağrıları Proje Pazarı etkinliği ile aynı güne denk gelmektedir.

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Seyahat desteklerimize başvuru yapabilmek için katılımcıların etkinliğe kayıt yaptırmaları ve ikili görüşmeler ayarlamaları gerekmektedir.  TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.