Ülkemizin öncelikli alanlarında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik başlattığımız “Sanayi Doktora Programı” sonuçları belirlendi.

 

TÜBİTAK olarak program kapsamında açtığımız çağrıya, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda 603 doktora öğrencisinin yetiştirilmesine yönelik toplam 147 farklı işbirliği protokolü ile başvuru yapıldı. Bunlardan 33 farklı üniversitenin, 77 farklı firma ile yaptığı işbirliği projesi desteklenmeye hak kazandı. Desteklenmeye hak kazanan 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süre ile aylık 4500 TL burs verilecek. Destek alan projelerde bursiyerlerin seçimi üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılacaktır. Bu öğrencilerin doktora öğrenimlerinin sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği de sağlanacak.

Sanayi doktorası bursiyerleri mezun olduktan sonra iş aramalarına gerek olmadan doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Bu sayede sanayide yüksek katma değerli üretimin gerçekleşmesine imkan tanıyacak nitelikli bilginin üretilmesine katkı sağlamış olacağız.

Sanayi Doktora Programı ile üniversite ve sanayi kuruluşları arasında uzun vadeli Ar-Ge ve yenilik tabanlı işbirliklerinin temelleri atıldı. Bu program ile, hibe destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması için kritik öneme haiz insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Destek almaya hak kazananların listesine ulaşmak için e-bideb.tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-doktora-programi-cagri-sonuclari-aciklandi