18 Temmuz 2020 tarih ve 31189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklik sonucu, TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında sadece yeminli mali müşavirler tarafından yapılan harcama ve giderlere ait mali raporların denetim ve incelemesi aynı zamanda serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından da yapılabilecektir.

Uygulama esaslarında ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda yeminli mali müşavirler için yer alan düzenlemeler serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerli olacaktır. Bu kapsamda Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda değişiklik yapılmasını beklemeden Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren serbest muhasebeci mali müşavirler de rapor hazırlayabileceklerdir.

TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında “Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu” hazırlamak isteyen serbest muhasebeci mali müşavirlerin Araştırmacı Bilgi Sistemi’ne (ARBİS) (https://arbis.tubitak.gov.tr/) kaydolduktan sonra serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatı, faaliyet belgesi ve vergi levhası fotokopilerini aşağıda yer alan adrese göndermeleri gerekmektedir.

Adres:

TÜBİTAK
TEYDEB-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

TÜBİTAK EK HİZMET BİNASI
İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06509 Çankaya/ANKARA

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/serbest-muhasebeci-mali-musavirlerin-mali-musavirlik-proje-harcamalari-degerlendirme-raporu