Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında Türkiye’deki paydaşların program hakkında farkındalıklarının, Türkiye’den gerçekleştirilecek proje başvuru sayısının ve bu projelerin kalitesinin artırılmasına yönelik destek ve ödül programları “TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmektedir.

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı faaliyetleri kapsamında tasarlanmış ve yürütülmekte olan destek programlarına bu yılın Şubat ayı itibariyle ilk defa eklenen Ağlara Üyelik Desteği ile AB ÇP çerçevesinde sunulan proje önerilerine dâhil olunmasında ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Ağlara Üyelik Desteğine yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmış olup Türkiye’de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, KOBİ’ler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların başvuru yaptığı program kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 17 başvurunun desteklenmesine karar verilmiştir.

Ağlara Üyelik Desteği ile AB’nin Çerçeve Programlar özelinde ön planda olan ağlarına TÜBİTAK desteğiyle üye olacak Türkiye’deki kamu ve özel sektör paydaşlarının AB ÇP projelerinde çok daha aktif olmaları sağlanmış olacaktır.

Destek kapsamında KOBİ statüsündeki firmalar için yıllık üyelik bedelinin %80’i, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yıllık üyelik bedelinin %100’ü karşılanacaktır.

Ağlara Üyelik Desteğine ilişkin detayları bulabileceğiniz infografik için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/aglara-uyelik-destegi-sonuclari-aciklanmistir