TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında serbest muhasebeci mali müşavirlerin “Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu” hazırlaması ile ilgili duyuru 07/08/2020 tarihinde yapılmıştır. (https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/serbest-muhasebeci-mali-musavirlerin-ma…)

Aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşıyan veya son üç yıl içinde bu kapsamda ilişki veya faaliyette bulunan serbest muhasebeci mali müşavirler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre kuruluşun mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporunu düzenleyemeyeceklerdir.

a) Kuruluşta pay sahibiyse,
b) Kuruluşun yöneticisi veya çalışanıysa veya önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,
c) Kuruluşla bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısmıysa,
d) Kuruluşla bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya kuruluşta yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,
e) Kuruluşun defterlerinin tutulması veya finansal tablolarının düzenlenmesi gibi serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik alanlarında hizmette bulunmuşsa ya da hizmette bulunan gerçek veya tüzel kişinin çalışanı, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi olması.
f) 1507 kodlu program kapsamında proje önerisi (AGY101) ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY301) hazırlamak üzere danışmanlık hizmeti vermiş olması.

Serbest muhasebeci mali müşavirlerin yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak kuruluşlarla sözleşme imzalaması ve “Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu” hazırlaması, aynı şekilde kuruluşların da buna göre serbest muhasebeci mali müşavirleri belirlemesi gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/serbest-muhasebeci-mali-musavirlerin-rapor-hazirlama-sartlari