Bir Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı olan Shift2Rail Ortak Girişimi, Bilimsel Komite’sinde yer vermek üzere bir üye aramakta. Söz konusu Komite, 12 üyeden oluşuyor ve bir üyelik 2016 yılından itibaren boşalmış durumda.

Ufuk2020 Ar-Ge ve İnovasyon Programı kamu ve özel sektörün fonlarının Inovasyon Programları için değerlendirilmesi, ana planın çok yıllı eylem planına ve yıllık çalışma planlarına dönüşümü, ana planda belirlenen eylemlerin yönetimi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki bölünmüşlüğün önüne geçilmesi, demir yolu sanayisinde etkin ve verimli araştırma ve inovasyona ortamının sağlanması gibi konulardan sorumlu olan Bilimsel Komite, alanında uzman kişilerden oluşuyor. Shift2Rail Ortak Girişimi, Ufuk2020 Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı altında bulunmakta olup kamu ve özel sektör işbirliğinden doğan sinerjiyle Avrupa çapındaki demir yolu araştırmalarına odaklanmakta.

 

Notlar:

Bilimsel Komite üyeliği başvuruları için son tarih 1 Ekim 2017, Brüksel saati ile 23:59’dur.

Ayrıntılar için dokümanı inceleyiniz.