Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

15 ülkenin katılım gösterdiği bu çağrı 4 Haziran 2018 tarihinde açılacaktır. Çağrı kapsamında odaklanılan başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Advanced industrial PV technologies
  •  Emerging PV technologies
  • Building and infrastructure integrated PV
  • Operation and diagnosis of PV plants
  • CSP low cost and next generation technologies

Çağrıya yönelik ağ kurma fırsatı olanağının sağlanabileceği web tabanlı proje pazarı etkinliği gerçekleşecektir. 21 Haziran 2018 tarihinde Merkez Avrupa Saat dilimine göre saat 11-12:30 aralığında gerçekleşecek bu etkinliğe sayfasından kayıt olabilirsiniz. Bu etkinlikte çağrıya yönelik bilgi alma ve proje fikirilerinizi sunma imkanı elde edebilirsiniz.

Çağrıya yönelik detaylı bilgilere www.solar-era.net sayfasından ulaşabilirsiniz.