Ülkemizde sosyal ve beşeri bilimlerde toplumsal fayda sağlanması amacıyla;

(1) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği; 

(2) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulacağı;  

(3) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış; 

Çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı 30 Temmuz’da başvuruya açılacaktır.

Program başvuruya sürekli açık olacaktır. Kurallar ve belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sosyal-ve-beseri-bilimlerde-yenilikci-cozumler-arastirma-projeleri-destekleme-programi-30-temmuzda