Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Lisans düzeyinde öğrenim gören gençlerimizin TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine dahil edilerek Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmelerini sağlamak amacıyla Stajyer Araştırmacı Burs Programını (STAR) iki yeni çağrıyla yeniden başvuruya açıyoruz.

STAR programının Lisans çağrısı ile

 

  • Üniversiteye giriş sıralaması 100.000 ve altında yer alan öğrencilerden not ortalaması 2.0 ve üstü olanlar,
  • Üniversiteye giriş sıralaması 100.001 ve 150.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.0 ve üstü olanlar,
  • Üniversiteye giriş sıralaması 150.001 ve 200.000 arasında olan öğrencilerden not ortalaması 3.5 ve üstü olanlar,

şartlarını sağlayan 2000 öğrenci desteklenecektir.

 

Programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler https://star.gsb.gov.tr/ adresinde yer alan projeleri ve çağrı duyurusunu inceleyerek 31 Mart-22 Nisan 2022 tarihleri  arasında https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm üzerinden Stajyer Araştırmacı Burs Programı 2021 yılı 2. Dönem Programına başvurularını yapabilirler.

 

Program çağrı metnine https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star adresinden ulaşabilirsiniz.

 

STAR programının ARKEOLOJİ çağrısı ile

 

Türkiye’de lisans derecesi veren bir üniversitede;

  • Not ortalaması 2.5 ve üzeri olan,
  • Arkeoloji Bölümü,
  • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde (4 yıllık)

şartlarını sağlayan 300 öğrencinin Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesinde görev almaları sağlanacaktır. Proje kapsamında görev alacak öğrenciler alanında uzman bilim insanlarıyla birlikte disiplinlerarası yaklaşımlarla sürdürülen yüzey araştırması çalışmalarına katılım sağlayacaklardır.

Programa başvuru yapmak isteyen öğrenciler 31 Mart-22 Nisan 2022 tarihleri arasında https://star.gsb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak çağrı duyurusunu inceleyerek https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm adresi üzerinden 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) – ARKEOLOJİ 2022/1 Programına başvurularını yapabilirler.

Program çağrı metnine https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/star-programi-ile-2300-lisans-ogrencisini-desteklemek-uzere-yeniden-cagriya-cikiyoruz