Ufuk2020 Programı tarafından desteklenen SIMPLA projesi Sürdürülebilir Enerji Aksiyon Planı (SEAP) ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMPs) dokümanlarının hazırlanmasında yerel yönetimlere destek olmaktadır. Şehirlerin enerji ve ulaşım planlarının uyumlaştırılması amacıyla desteklenen bu projenin test uygulaması şimdiye kadar Italya, Avusturya, İspanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya’da yapılmıştır. Proje açmış olduğu yeni çağrı ile farklı ülkelerde bu alanda yerel yönetimlere destek olan kuruluşları projeye dahil etmeyi planlamaktadır. 30 Haziran 2018 tarihine kadar başvurulara açık olacak çağrıya sayfasından başvurabilirsiniz.