Tech-InvesTR Programı; ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yeni oluşturulan Program ile ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak girişim sermayesi fonlarına Teknoloji Transfer Ofislerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının katılmaları teşvik edilecektir.

Yeni Programa ilişkin Uygulama Esasları; 07 Nisan 2018 tarihinde Bilim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olup, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2018/11662 sayılı Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında, TÜBİTAK ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında 14 Haziran 2018 tarihinde imzalanan işbirliği anlaşması ile yürürlüğe girmiştir.

Tech-InvesTR 2018 yılı çağrısı 14.06.2018 tarihinde yayınlanmış olup, çağrı kapsamında son başvuru tarihi 30 Eylül 2018’dir. Programa ilişkin çağrı, bilgi, mevzuat ve tanıtım sunumlarının yer aldığı web sitesine aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1514-girisim-sermayesi-destekleme-programi-gisdep

Yeni yürürlüğe girmiş olan Tech-InvesTR destek programı için daha önce isim önerilerinizi bizler ile paylaşmıştınız. Sizlerden gelen önerilerin de bir araya getirilmesiyle, yeni programımızın ismini hep birlikte oluşturmuştuk. Tüm katılımlarınız ve önerileriniz için tekrar çok teşekkür ederiz.

Şimdi de Tech-InvesTR programı için sizlerin önerileri ile LOGO seçimi yapmak istiyoruz. Gelin hep birlikte isimlendirdiğimiz programın LOGO’suna da yine hep birlikte karar verelim.

Siz de önerilerinizle katılmak isterseniz; 7cmx7cm ya da 5cmx5cm, RGB renk formatında, 300 DPI çözünürlüklü ve JPEG formatında Tech-InvesTR LOGO önerilerinizi iletişim bilgilerinizle birlikte tech-investr@tubitak.gov.tr mail adresine göndererek bizlerle paylaşabilirsiniz.

Tech-InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji – Erken Aşama Yatırım Fonu

TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grubu

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tech-investr-programi-icin-logo-onerilerinizi-bekliyoruz