Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Gelecek Nesil Bataryalar Çağrılarına yönelik konu başlıkları ve ilgili alanın Türkiye Araştırma Alanı potansiyelinin belirleme çalışması yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda verilen başlıklarda faaliyet gösteren araştırma ve sanayi dünyasından paydaşların tarafımızla ile iletişime geçmesi beklenmektedir.

  1. Elektrikli araçlar için güçlendirilmiş, yüksek performanslı ve güvenilir katı hal bataryaları
  2. Otomotiv dışı uygulamalar için kullanılacak batarya malzeme teknolojilerinin güçlendirilmesi
  3. Redoks Akım Bataryalar için modelleme ve simülasyon çalışmaları
  4. Yerleşik enerji depolama için ileri Redoks Akım Bataryalar
  5. İleri Li-ion hücreler (generation 3b) için araştırma ve inovasyon çalışmaları
  6. Li-ion Hücre malzemeleri ve & ulaşım modelleme
  7. Li-ion hücre pilot üretim hatları

İlgili araştırma ve sanayi temsilcilerinin faaliyet alanlarını ve iletişim adreslerini belirten bilgilerini battery@h2020.org.tr e-posta adresi üzerinden paylaşmaları beklenmektedir.