TEMEL BİLİMLER DESTEĞİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ


DESTEKLENECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

03/02/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” şeklinde değiştirilmiştir. Yine aynı değişiklik kapsamında anılan Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci ve onuncu fıkralarında daha önce yer alan “Temel bilimler” ibareleri “Desteklenecek program” şeklinde revize edilmiştir. 25/08/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle de ilgili Uygulama ve Denetim Yönetmeliği 5746 sayılı Kanunda yapılan bu revizyonlarla uyumlu hale getirilmiştir.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüşler doğrultusunda; desteklenecek programlar kapsamına matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine ilave olarak aşağıda listelenen programların da dâhil edilmesi ve işletmelerin listede yer alan programlar kapsamında söz konusu desteklerden Makam Oluru tarihi olan 28/02/2023 tarihi itibarıyla yararlanmasına karar verilmiştir.

DESTEKLENECEK PROGRAMLARA DÂHİL EDİLEN PROGRAMLAR

1. Biyokimya

2. Biyoteknoloji

3. Endüstriyel Tasarım

4. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

6. Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

NOT: Destek kapsamına dahil edilen 6 yeni programa ait başvurular 28/02/2023 tarihi itibarıyla yapılabilecektir.

Bununla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasındaki veri paylaşım protokolü gereğince firmalara ait prim dökümleri ilgili ayın son gününden yaklaşık 45 gün sonra alınmaktadır. Dolayısıyla yeni dahil edilen programlara ait başvurular Mayıs ayı itibarıyla online olarak başvuruya açılacaktır.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=mBe3iRyv7rB7pRzPd6CamQ%253d%253d