TEYDEB 1501, 1507, 1509, 1511 ve diğer destek programlarına ait Ar-Ge Yardımı İstek Formu’nun bir parçasını oluşturan yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporunun (AGY500) sistem hatası nedeniyle gönderilemediği anlaşılmıştır.   

Bu nedenle TEYDEB 1501, 1507, 1509, 1511 ve diğer destek programlarına ait Ar-Ge Yardımı İstek Formu’nun gönderim süresi, ilgili programların Uygulama Esaslarının ilgili hükmü gereği (sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden üçüncü işgününün sonuna kadar) 5 Nisan 2019-saat 23:59’a uzatılmıştır.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-ar-ge-yardimi-istek-formu-gonderim-suresinde-uzatma