Translasyonel kanser araştırmalarını destekleyen fonlama kuruluşlarını bir araya getiren TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund projesi, 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC) ön duyurusunu yayımladı. 19 ülkeden 28 fonlama kuruluşunun katıldığı TRANSCAN-3 JTC 2021, iki aşamalı olup 6 Nisan 2021 tarihinde başvuruya açılacaktır. 

1. aşama son başvuru tarihi: Haziran 2021

2. aşama son başvuru tarihi: Kasım 2021

Avrupa Komisyonu tarafından ek hibe (Cofund) aktarılacak olan JTC 2021 çağrısının konusu “Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek” olarak belirlenmiştir. Projelerin, çağrı kapsamında belirlenen 6 alt hedeften en az bir tanesini kapsamaları beklenmektedir. Bu alt hedeflere ve daha detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

Çağrıya başvuru yapacak olan araştırma konsorsiyumlarının, çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3 ve en fazla 6 tüzel kişilikten oluşması gerekmektedir. Bir araştırma konsorsiyumu, bir ülkeden en fazla 2 araştırma grubunu içermelidir. Proje başvuruları, konsorsiyum koordinatörü tarafından Uluslararası Çağrı Sekreteryasına yapılmalıdır. Her paydaş, kendi ülkesinin fonlama kuruluşu tarafından ulusal olarak desteklenecektir. Projenin Türkiye’de yerleşik olan paydaşlarının ise TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında açılacak olan ulusal çağrıya ayrıca başvuru yapmaları gerekmektedir. (Ulusal çağrı kuralları ve son başvuru tarihleri Nisan’da ilan edilecektir.)

Daha fazla bilgi için bize ncphealth(at)tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz