Translasyonel kanser araştırmalarını destekleyen fonlama kuruluşlarını bir araya getiren TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund projesi, 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2021) açıldı. JTC2021 çağrısının konusu “Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment)” olarak belirlenmiştir. Projelerin, çağrı kapsamında belirlenen 6 alt hedeften en az bir tanesini kapsamaları beklenmektedir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru dokümanları için tıklayınız

Proje başvuruları, konsorsiyum koordinatörü tarafından Uluslararası Çağrı Sekreteryasına İngilizce olarak yapılmalıdır. Her paydaş, kendi ülkesinin fonlama kuruluşu tarafından ulusal olarak desteklenecektir. Projenin Türkiye’de yerleşik olan paydaşlarının ise, uluslararası başvuruyla eşzamanlı olarak TÜBİTAK 1071 Programı kapsamında açılan ulusal çağrıya Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ ) üzerinden ayrıca başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ulusal çağrı ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru kuralları için tıklayınız

Çağrı Takvimi

Uluslararası Ortak Çağrı 1. aşama son başvuru tarihi: 29 Haziran 2021 (12:00 CEST)

1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih: 5 Temmuz 2021 (TSİ 17:30)

1. aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih: 9 Temmuz 2021 (TSİ 17:30)

 

Çağrı ile ilgili bilgi sağlamak ve paydaşların proje konsorsiyumu oluşturmalarını desteklemek amacıyla TÜBİTAK tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde çevrim içi olarak “TRANSCAN-3 JTC2021 International Networking Event” düzenlenecektir*. Etkinliğe katılım için kayıt zorunludur.

TÜBİTAK 1071 Programına yönelik olarak 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Çevrim İçi Proje Yazma Eğitimi düzenlenecektir. Etkinlik programı ve kayıt için tıklayınız.

* Bu uluslararası etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen, ana yararlanıcının TÜBİTAK olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk2020 Programı Türkiye Faz- II projesinin bir faaliyetidir.