Ülkemiz araştırmacılarının uluslararası destek fonlarına başvuru kapasitesinin ve başvurularda başarı performansının iyileştirilmesi ile ikili ve çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın arttırılmasına ilişkin projelerin desteklenmesini amaçlayan TÜBİTAK 1071 Destek Programı kapsamında, farklı disiplinlerde ve farklı proje tiplerinde üniversite-sanayi-kamu işbirliklerine imkân tanıyan çağrılar açılmaktadır.

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yürütülen “TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı”na yönelik olarak 12 Nisan 2021 Pazartesi günü 18:00-21:15 saatleri arasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL’ın da açılış konuşmaları ile katılım sağlayacağı çevrim içi proje yazma eğitimi etkinliği gerçekleştirilecektir.

Eğitim programına https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/1071-program.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

1071 Destek Programına ilişkin proje yazma eğitimine katılım için 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 12:30’a kadar https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/1?lang=tr adresi üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Etkinliğe kayıt yaptıran katılımcılara, kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin bilgi, e-posta yolu ile iletilecektir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-1071-programi-cevrim-ici-proje-yazma-egitimi