Bursatto ve Bursateknopark Koordinasyonu’nda TÜBİTAK 2237-B Proje Yazma Eğitim Program kapsamında, Ar-Ge ve yenilik projelerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla, teorik ve uygulamalı proje yazma eğitimi gerçekleştirilmiştir.  Eğitim programı kapsamında, proje hazırlama sürecinde yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirme, değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine değinilmiştir.

Proje Yazma Eğitim Programı koordinasyonu Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU liderliğinde gerçekleşmiş olup, Bursa Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin LEKESİZ ve Doç. Dr. Derya ÜNLÜ  ile Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra KARACA eğitmen olarak yer alarak, katılımcılara önemli bilgiler aktarmıştır.