TÜBİTAK Açık Bilim Politikası kapsamında, bilimsel çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması, veri tekrarının önüne geçilmesi, verilerin kendi içinde tutarlı kalması ve veriye hızlı erişilmesi mümkün olacaktır.

Açık Bilim, araştırma çıktılarının ve araştırma verilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de katkısıyla tüm araştırmacılara ve kamuya bedelsiz ve şeffaf olarak açılması, özellikle kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırmaların etkinliği, yayılımı, bilimsel araştırma sisteminin verimliliği ile araştırmaların görünürlüğünün ve izlenebilirliğinin artırılması, aynı araştırma alanındaki mükerrerliklerin azaltılması, uluslararası araştırmalarla bağlantılarının kuvvetlendirilmesi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır.

TÜBİTAK Açık Bilim Politikası doğrultusunda,  TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler kapsamında yeni işbirliklerinin oluşturulması ve bu projelerin ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK – Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen tamamlanmış veya devam eden projelere ait aşağıda yer alan bilgiler 23.02.2021 tarihinden itibaren Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır. Söz konusu TEYDEB projelerine ait bilgilere Araştırmacı Bilgi Sistemi’nde (ARBİS)  bulunan “Araştırmacı/Proje Sorgulama” (https://arbis.tubitak.gov.tr/tr/kullanici/teydebProjeSorgulama) menüsü üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

PAYLAŞILACAK VERİ ALANLARI:

  • Proje Adı
  • Proje Başlangıç Bitiş Tarihi, Proje Süresi
  • Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar
  • Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör, bu sektör ile ilişkilendirilmiş NACE kodu ve açıklaması
  • Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör
  • Kuruluş Adı, Telefonu, E-posta Adresi, Web Adresi, İli
  • Anahtar Kelimeler
  • Projenin Özeti (Kuruluşun Onay Vermesi Durumunda)
  • Projenin Amacı (Kuruluşun Onay Vermesi Durumunda)
  • Tamamlanmış Projeler için Proje Çıktılarının Teknik Özellikleri (Kuruluşun Onay Vermesi Durumunda)