TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı açılmıştır.

Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarında, yönetici kuruluş olarak YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik alan Araştırma Altyapıları yer alabilirler.

Çağrıya ilişkin çağrı metni ve başvuru dokümanlarını içeren bilgilere çağrı metni linkinden ulaşılabilir.

Çağrıya yönelik hazırlanacak önerilerin 28.09.2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ardeb-yuksek-teknoloji-platformlari-cagrisi-acildi