Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Slovenya’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Doç. Dr. Hazım Kemal EKENEL

Vitomir Struc

Düşük Çözünürlüklü İmgelerden Yüz Tanıma

Prof. Dr. Melek SAÇAN TÜRKER

Marjana Novic

Nano Boyutlu Moleküllerden Fluorene Türevlerinin Olası Potansiyel Çevresel Etkilerinin Hesaplamalı Olarak Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Cleva OWYANG GÜLGÜN

Andreja Bencan Golob

Tem’de İndirgeyici Ortamda Seramik Oksitlerde Dinamik Mekanizmaların Yerinde Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Prof. Dr. Ali TEMİZ

Matthew John Schwarzkopf

Düşük Kaliteli Ağaç Türlerinin Doğal ve Bitkisel Esaslı Polimerler ile Birlikte Yoğunlaştırma İşlemine Tabi Tutularak Özelliklerinin İyileştirilmesi

Dr. Etil GÜZELMERİÇ

Irena Vovk

Türkiye ve Slovenya’dan Toplanan Arı Polenlerinin Kimyasal Analizleri Ve Farmakolojik Etki Profilleri

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-arrs-ikili-isbirligi-2019-yili-cagrisi-sonuclandi