Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Slovenya Araştırma Kurumu (ARRS) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2018 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir:
 
 

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Slovenya’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Doç. Dr. URARTU ÖZGÜR ŞAFAK ŞEKER

Roman Jerala

İleri Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Bakteri Rekombinant Biyofilm Proteinleri-Sarmal Sarmal Protein Hibritlerinin Oluşturulması

Doç. Dr. DERYA ARSLAN DANACIOĞLU

Natasa Poklar Ulrih

Fenolik Asitlerin, Terpenik Asitlerin Ve Flavonoid Aglikonların Doymamış Yağ Asidi Esterleri: Farklı Lipit Matrislerinde Antioksidan Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR KUŞBEYZİ AYBAR

Brigita Fercec

Hesaplamalı Cebir Yöntemleri Kullanılarak Biyokimyasal Sistemlerin Dinamik Analizi

Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN KAÇAR

Tomaz Urbic

Su Ve Alkollerin Anormal Davranışlarının Dağılıcı Parçacık Dinamiği Yöntemi ile Tahmini

 
 
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-arrs-slovenya-ikili-isbirligi-cagrisi-basvuru-sonuclari-aciklandi-0