“2502 – Bulgar Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı” sürekli açık çağrısı kapsamında Bulgar Bilimler Akademisi’ne bağlı Biyoloji ve Üreme İmmünolojisi Enstitüsü’nde görev yapan bir araştırmacı aşağıdaki konularda birlikte proje önerisi hazırlayıp sunabileceği proje ortağı aramaktadır:

  • Hayvan üremesi,
  • Besin maddelerinin hayvanların genetiğine etkisi

İlgilenen araştırmacılar ayrıntılı bilgi için uidb@tubitak.gov.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirler.