Kurumumuz ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belorusian Innovative Foundation – BIF) arasındaki işbirliği çerçevesinde, Türk ve Belarus bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir.

1 Mart 2019 – 31 Mayıs 2019 tarihlerini kapsayacak olan ilgili çağrıya başvuru için Türk sanayi kuruluşlarının, tek başlarına ya da akademik düzeyde bir Türk kuruluşu ile konsorsiyum halinde, KOBİ statüsüne sahip Belarus şirketleriyle proje ortağı olarak anlaşması gerekmektedir. Desteklenmesi kabul edilen projelerdeki Türk araştırma ekibine, TÜBİTAK tarafından, 720.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Çağrı hakkındaki detaylı bilgiler, 2019 yılı Şubat ayı sonunda yayımlanacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bif-cagrisi-1-mart-2019-tarihinde-acilacak