Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Çek Bilimler Akademisi (CAS)  arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, 2020 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında aşağıdaki projelerin desteklenmesine karar verilmiştir:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Proje Yürütücüsü Kuruluş (Türkiye)

Çekya’daki Proje Yürütücüsü

Proje Yürücüsü Kuruluş (Çekya)

Proje Başlığı

Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Petr KOSTKA

Kaya Yapısı ve Mekaniği Enstitüsü – CAS

Lazer Tabanlı Üç Boyutlu Ekran Uygulamaları için Tek Lazer Uyarımla Tüm Renklerde Ayarlanabilir Işıma Yapan Lantanit Katkılı Monolitik Camlar

Doç. Dr. Mehmet Fatih DANIŞMAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Tomas BASE

İnorganik Kimya Enstitüsü – CAS

Kendiliğinden Düzenlenen Tek Tabakalarda Dipol-Dipol Etkileşimleri

Doç. Dr. Suphi Surişvan ÖNCEL

Ege Üniversitesi

Dr. Subhasish SAHA

Mikrobiyoloji Enstitüsü – CAS

Güneş Koruyucu Molekül Üreten Potansiyel Kimyasal Fabrikalar Olarak Siyanobakteriler

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-cas-cekya-ikili-isbirligi-2020-yili-cagrisi-sonuclandi